105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Evaluation of Competencies in Robotics Learning Scenarios
Αξιολόγηση δεξιοτήτων σε σενάρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Evaluation of Competencies in Robotics Learning Scenarios

είναι ένα KA201 - Στρατηγικές συμπράξεις για την Καινοτομία 

Erasmus+ Project  (Project: 2019-1-PT01-KA201-061331) 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2019, η διάρκεια του είναι τρία (3) χρόνια μέχρι το τέλος του 2022, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τίτλο:

“Αξιολόγηση δεξιοτήτων σε σενάρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ”.

Evaluation of competencies in Robotics Learning Scenarios - Erasmus+ Project KA201 –

2019 - 2019-1-PT01-KA201-061331